หา

posted on 06 Sep 2010 22:09 by pragene

 

 

ในคนหมู่มากนั้น

ฉันไล่ตามหา

ว่าเธออยู่ไหน

Comment

Comment:

Tweet

อยู่นิ่งๆ
บางที
เขาก็ตามหา..confused smile

#2 By wesong on 2010-09-06 23:51

วิ่งตามหา
ไล่ตามหา
วิ่งผ่านเธอไป

#1 By Zirius Sandorius on 2010-09-06 22:36